Velkommen

Blistrup, den 13. februar 2020

Indkaldelse til ordinært Gruppemøde hos KFUM-Spejderne i Danmark, Blistrup Gruppe.

Gruppemødet afholdes mandag den 2. marts 2020 kl. 18.00 i Spejderhytten, Niels Lorentzens Vej 31B, 3230 Græsted.

Gruppemødet har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Grupperådets beretning ved grupperådsformanden.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
  4. Fremlæggelse af budget til orientering.
  5. Debat om gruppens arbejde fremover, herunder indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af medlemmer til grupperådet.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Indsendelse af forslag skal være Grupperådet i hænde senest en uge før gruppemødet.

Møde- og stemmeberettigede på Gruppemødet er alle medlemmer over 17 år og forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 17 år, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der er én stemme pr. medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Indbetaling af kontingent - kr. 150,00 pr. kvartal - kan ske til konto i Nykredit - reg.nr. 5479 - kontonr. 1123820 eller til MobilePay på nr. 21756666. Ved indbetaling anføres barnets navn, fødselsdato og årstal.

På Grupperådets vegne

Eva Rühmann

Velkommen til KFUM-spejderne i Blistrup
Det er sjovt at være spejder - du kan være spejder lige fra du starter i skolen, og resten af livet. Hos spejderne leger vi og går på opdagelse, mens vi lærer en masse om os selv og om naturen. Vi tager på ture, sover i hytte eller telt, laver bål og bager snobrød. Vi leger imens vi lærer. Vi lærer at bygge ting med rafter og lærer om, hvordan man færdes i naturen. Som spejder får du mulighed for at tage beviser, der viser hvad du har lært.
Der er mange spejdere i hele verden, så du bliver en del af et stort internationalt fællesskab. Og som spejder kan du komme til at møde andre spejdere fra hele Danmark og andre lande i verden.

Vi håber at se dig hos Blistrup-spejderne og at det kan blive starten på et langt spejderliv med masser af udfordringer, godt fællesskab og masser af leg og læring.


 

(Bag Blistrup Medborgerhus)
Klik for at se billedet i fuld version.